Intellectuele eigendomsrechten - Uitvaartvacatures.nl

Intellectuele eigendomsrechten

De software, vormgeving en gegevens op deze website, waaronder ook de teksten, grafisch materiaal, foto’s video’s en logo's, (hierna gezamenlijk: “Materiaal”) zijn beschermd onder de auteurswet, databankenwet en andere toepasselijk wetgeving. Uitvaart.Com, respectievelijk haar licentiegevers, zijn de rechthebbende ten aanzien van dit Materiaal.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaart.com of haar licentiegever of behoudens wettelijke uitzondering, mag het Materiaal niet worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt. U verkrijgt uitsluitend het recht om het Materiaal online te bekijken en prints te maken voor individueel gebruik.

De publicaties van derden zijn met toestemming van de auteur of andere rechthebbenden op de website gezet. Indien relevant is bij elke publicatie de bron vermeld.

De handelsnamen en woord- en beeldmerken op de website zijn van Uitvaart.com en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de handelsnamen en merken op een eigen website te plaatsen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Uitvaart.com of haar licentiegevers.

U garandeert dat alle gegevens die u op de website plaatst of naar Uitvaart.com stuurt juist en rechtsgeldig te zijn, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendomsrechten rechten van derden.