Vacature Coordinator groen en begraafplaatsen, Hilversum, Full-time - Uitvaartvacatures.nl

Uitvaartstichting Hilversum zoekt: Coordinator groen en begraafplaatsen

Hilversum, Full-time

Geplaatst: 3 april 2019

Wat ga je doen voor de Uitvaartstichting Hilversum?
In deze functie geef je leiding aan de uitvoering van de werkzaamheden op begraafplaatsen (5fte). Daarnaast ben je een aanspreekpunt voor zowel de medewerkers als bezoekers op de begraafplaatsen. Je verricht zelfstandig meeromvattende technische dienstverlenende werkzaamheden zoals:
- het opstellen van richtlijnen en toezien op de naleving daarvan;
- het ontwerpen van hulpmiddelen voor het werk, begeleiden en stimuleren van medewerkers;
- zorgdragen voor een goede bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief, en het bijhouden van de aan- en afwezigheidsregistratie;
- het organiseren van een juiste werkverdeling en planning van de onderhoudswerkzaamheden waarbij de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden voorop staat;
- zorgdragen voor het onderhoud van de huisvesting en bij werkzaamheden gebruikte mechanische-, hulp- en transportmiddelen.
- naleving van de veiligheidsvoorschriften in het kader van de Arbowet.
- toezicht houden op werkzaamheden door derden.
Daarnaast doe je voorstellen voor uit te besteden onderhoudswerkzaamheden en je denkt mee over de onderhoudsbegroting.

linkedin Tweeten